Hotline: 0933.24.11.22

Email: fatielevator@gmail.com

Thứ năm 25/07/2024
h/m/s
Giới thiệu
Thang Máy Phát Tiến thành lập vào năm 2009 với định hướng sản xuất thang máy chuyên nghiệp. Sau quá trình đổi mới và phát triển liên tục, chúng tôi đã vận hành thành công nhà máy sản xuất hiện đại và nguồn nhân lực chuyên môn cao đáp ứng tiêu chuẩn gia công xuất khẩu theo mô hình OEM (Original Equipment Manufacture).
Giấy chứng nhận
Tin tức