Hotline: 0933.24.11.22

Email: fatielevator@gmail.com

Thứ năm 25/07/2024
h/m/s

Tin tức Tăng cường kiểm tra an toàn thang máy

Trong thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra nhiều sự cố về thang máy gây ra những tai nạn nghiêm trọng cho người sử dụng và người làm công tác sửa chữa. Qua điều tra, khảo sát sơ bộ thì nguyên nhân các vụ tai nạn thang máy xảy ra chủ yếu là do việc lắp đặt, bảo trì, sửa chữa, cứu hộ thang máy không tuân thủ các quy định về an toàn:

  • Khóa liên động cửa tầng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nhưng không được phát hiện để khắc phục kịp thời hoặc trong quá trình bảo trì, sửa chữa và đấu nối không tuân thủ theo quy định của nhà chế tạo. Vì vậy trong nhiều trường hợp cửa tầng mở nhưng cabin thang máy không có vị trí mở tầng làm cho người sử dụng bị rơi xuống hố thang và chết.
  • Một số thang máy chế tạo trong nước được lắp đặt và bảo trì không đảm bảo theo các quy định của TCVN 6395:2008 nhưng trong quá trình kiểm định kỹ thuật an toàn đã không phát hiện được các lỗi kỹ thuật.

Từ thực tế trên để tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành và việc chấp hành các quy định về an toàn lao động đối với thang máy, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã ban hành Văn bản số 3732/LĐTBXH-ATLĐ ngày 01/11/2011 yêu cầu Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố như sau:

  • Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về kiểm định, lắp đặt, bảo trì thang máy; kiểm tra, giám sát các đơn vị kiểm định kỹ thuật an toàn trong việc thực hiện đúng Quy trình kiểm định và Tiêu chuẩn Việt Nam về Thang máy điện.
  • Huấn luyện cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý và thẻ an toàn lao động cho người vận hành của các cơ sở sử dụng thang máy.
  • Đặc biệt chú trọng biện pháp cứu hộ khi thang máy gặp sự cố kỹ thuật.

Bên cạnh đó, phải tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế tạo, lắp đặt và bảo trì thang máy trong việc chấp hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và việc áp dụng Tiêu chuẩn TCVN 6395:2008; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động trong lĩnh vực thang máy.

Xem nguyên văn văn bản 3732/LĐTBXH-ATLĐ